• Les nostres activitats

  • Es prioritzen les activitats de l’àmbit lingüístic i matemàtic.
  • Es treballa per Projectes, modalitat de l’aprenentatge cooperatiu en les àrees de socials i naturals, ja que permeten la implicació de tots els alumnes independentment del seu nivell de coneixements.
  • Es promou el gust per llegir, com un mitjà per facilitar l’accés a la informació i el coneixement als nostres alumnes; per això ens hem incorporat al Projecte Lectura Fàcil, proporcionant-los materials de lectura, documents i obres de la literatura universal, que són elaborats tenint una cura especial perquè que els siguin accessibles.
  • Es potencien les TIC ( tecnologies de la informació i el coneixement ) com a mitjà habitual i natural per estimular i facilitar l’aprenentatge i la creativitat.
  • Es realitzen Programes d’Aprenentatge-Servei, que combinen l’aprenentatge de continguts, habilitats i valors amb el servei a la comunitat. Es duu a terme l´APS Banc de Sang, Banc dels Aliments, Acompanyament a la Gent Gran i el Community Program, vinculat a la Fundació Cruyff.
  • Es potencia l’Educació Física participant en diferents activitats esportives: Lliguetes i Tornejos interescolars de futbol i bàsquet, Olimpiades interescolars i sessions de Natació setmanals.
  • Es desenvolupen diversos Projectes, concretats en els diferents Tallers, on es dona l’oportunitat de treballar altres aspectes del currículum en la resolució pràctica i plàstica d’una activitat. Tallers d’Art, Ciències, Cuina, Decoració, Emprenedoria, Escacs i Gammificació, Jardineria i Hort, Marqueteria, Modelatge, Revista, Robòtica, Teatre i Tèxtil.
  • Es duu a terme el programa de Competència Social per aconseguir una millor relació interpersonal mitjançant el desenvolupament de la intel·ligència emocional, maduresa en el raonament moral i valors i adquisició d’un millor control emocional i d’habilitats socials.
  • Es promou la consciència ecològica i el respecte al medi ambient mitjançant el Projecte Escola Verda, vinculat a les «Escoles + Sostenibles» de la ciutat de Barcelona.
  • S’organitzen estades educatives en diferents indrets del nostre país, amb la finalitat de gaudir d’un entorn natural diferent de l’ambient urbà habitual i establir relacions de convivència i companyia.
  • La Formació Religiosa es present a la nostra escola i amb les actituds i valors forma un eix transversal, que engloba tant els coneixements que s’imparteixen com les activitats que es realitzen, amb la finalitat d’ajudar a formar criteris sobre els fets socials des d’una òptica cristiana. Molts d’aquests continguts es desenvolupen en l’espai de la Tutoria, que ha de servir també perquè l’alumne es faci conscient de la seva evolució personal, acompanyant-lo en el seu creixement personal i orientant-lo en el seu procés d’aprenentatge i socialització.