• Les nostres activitats

  • Es prioritzen les àrees instrumentals de llengua i matemàtiques.
  • S’utilitzen estratègies d’aprenentatge cooperatiu  a les àrees de socials i naturals, ja que permeten la implicació de tots els alumnes independentment del seu nivell de coneixements.
  • Es promou el gust per llegir, com un mitjà facilitar l’accés a la informació i el coneixement als nostres alumnes; per això ens hem incorporat al Projecte Lectura Fàcil, proporcionant-los materials de lectura, documents i obres de la literatura universal, que són elaborats tenint una cura especial perquè que els siguin accessibles.
  • Es potencien les TIC ( tecnologies de la informació i el coneixement ) com a mitjà habitual i natural per estimular i facilitar l’aprenentatge i la creativitat.
  • Es realitzen Programes d’Aprenentatge-Servei, que combinen l’aprenentatge de continguts, habilitats i valors amb el servei a la comunitat.
  • Es potencia l’Educació Física participant en diferents activitats esportives: Lliguetes i Tornejos interescolars de futbol i bàsquet, Olimpiades interescolars i sessions de Natació setmanals.
  • Es desenvolupen diversos Projectes, concretats en els diferents Tallers, on es dona l’oportunitat de treballar altres aspectes del currículum en la resolució pràctica i plàstica d’una activitat. Tallers d’Art, Ciències, Community Program, Cuina, Decoració, Emprenedoria, Escacs, Jardineria i Hort, Marqueteria, Modelatge, Revista, Teatre i Tèxtil.
  • Es duu a terme el programa de Competència Social per aconseguir una millor relació interpersonal mitjançant el desenvolupament de la intel·ligència emocional, maduresa en el raonament moral i valors i adquisició d’un millor control emocional i d’habilitats socials.
  • Es promou la consciència ecològica i el respecte al medi ambient mitjançant el Projecte Escola Verda, vinculat a l’Agenda 21 Escolar.
  • S’organitzen estades educatives en diferents indrets del nostre país, amb la finalitat de gaudir d’un entorn natural diferent de l’ambient urbà habitual i establir relacions de convivència i companyia.