• L’escola

  L’Escola La Sagrera és un centre educatiu especialitzat, concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que té la seva raó de ser en donar suport i atenció educativa a nois i noies que presenten mancances educatives específiques i amb necessitats educatives especials.

  Està adherida a la Fundació d’Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona.

  L’Escola es vertebra d’acord amb tres principis que conformen la seva tasca educativa i són la base del seu caràcter propi.

  • Està inspirada en una concepció cristiana de l’ésser humà. Promou el respecte per la persona, reconeixent la seva vàlua, independentment de la seva capacitat, gènere, cultura i condició social.
  • Es basa en el supòsit que tots els alumnes poden aprendre, millorar i assolir l’èxit en la seva vida personal.
  • Pretèn formar persones participatives,  solidàries, que s’estimin la pau i que se sentin identificades amb la llengua, la cultura, els costums i les aspiracions del país on viuen, Catalunya.