• La seva història

    Les escoles parroquials, dins del conjunt més ampli de les escoles cristianes, s’han fet presents en els llocs més populars, ja siguin rurals o industrials. Molts cops per cobrir necessitats urgents d’escolarització. Aquest és el cas de la nostra escola.

    L’Escola La Sagrera va ser creada per un pare preocupat per la manca dels recursos que li oferia l’escola ordinària en l’educació del seu fill que presentava dificultats en els seus aprenentatges. La seva demanda fou recollida pel rector de la Parròquia del Crist Rei, que va oferir els locals i, juntament amb una assistent social, una mestra i una psiquiatra van treballar tot un any per dur a terme el projecte, que en el seu moment va funcionar en règim de Patronat del Bisbat.

    L’11 de setembre de 1971 es va iniciar el primer curs escolar amb 16 alumnes i dues mestres. Després de 25 anys en el districte de Sant Andreu, el 1996 es va traslladar als nous locals, ubicats a la parròquia de Sant Pancraç al barri del Poblenou.

    L’Escola pertany al Bisbat de Barcelona, que va delegar la titularitat a la Fundació d’Escoles Parroquials el 1994. Des del seu inici és membre de la Federació d’Escoles Especials ( DINCAT ).