• La nostra comunitat educativa

  L’Escola especialitzada la Sagrera forma una comunitat educativa. El conjunt de persones que la integren: Institució titular, alumnes, personal d’administració i serveis, famílies i professorat formen un grup coherent on es conreen les relacions personals, la solidaritat i l’amistat en un clima de respecte, tolerància, diàleg i confiança mútua.
  El professorat: mestres, pedagogs, logopedes, fisioterapeutes, educadors i psiquiatra tenen com a prioritat acompanyar els i les alumnes a construir vides plenes i dignes, fonamentades en uns valors sòlids.

  Equip Docent

  Emília Caba Tutora de la classe de la "Mediterrània". (Cicle Mitjà d'Educació Primària). Coordinadora de Pastoral.
  Dolors Gonfaus Tutora de la classe de la "Mediterrània". (Cicle Superior d'Educació Primària). Coordinadora d'EP.
  Laura Fernández Tutora de la classe de 1r ESO B.
  Susanna Cerdán Tutora de la classe de 1r ESO A.
  Eduard Hernández Tutor de 2n d'ESO B.
  Montse Fernández Tutora de 2n d'ESO A.
  Lucy Corredera. Tutora de 3er d'ESO.
  Eva del Barrio Tutora de 4rt. d'ESO. Coordinadora de Secundària.
  Núria Aymerich Logopeda.
  Lydia Fraga Educadora.
  Víctor Gómez Educador.
  Biel Samsó Educador.
  Vanessa Caballero Educadora.
  Maribel López Fisioterapeuta. Sots-directora.
  Xavier López Fisioterapeuta.
  Mercè Bayle Psiquiatra.
  Anna Garrofé Pedagoga. Directora.

  foto_profes