• La nostra comunitat educativa

    L’Escola especialitzada la Sagrera forma una comunitat educativa. El conjunt de persones que la integren: Institució titular, alumnes, personal d’administració i serveis, famílies i professorat formen un grup coherent on es conreen les relacions personals, la solidaritat i l’amistat en un clima de respecte, tolerància, diàleg i confiança mútua.
    El professorat: mestres, pedagogs/es, logopedes, fisioterapeutes, educadors/res i psicopedagoga tenen com a prioritat acompanyar els i les alumnes a construir vides plenes i dignes, fonamentades en uns valors sòlids.

     

    foto_profes