• Els nostres Projectes

  Community Program de la Fundació Cruyff

  Projecte multidisciplinar que té la finalitat d’aprendre a organitzar un esdeveniment esportiu i les activitats que l’envolten, vinculant totes les àrees curriculars. La Fundació Cruyff acredita, mitjançant un certificat, la realització del curs.

   

  Lectura fàcil.

  L’accés a la informació, la cultura i el coneixement és un dret de tots els ciutadans, reconegut per la mateixa UNESCO, però vivim en una societat on es realitza, principalment, mitjançant la lectura. Per exercir aquest dret, tothom ha de ser capaç de llegir i comprendre el que es llegeix.

  El gust per llegir s’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

  La lectura fàcil (LF) són “materials de lectura, audiovisuals i  multimèdia, elaborats amb especial cura per tal que puguin ser llegits i entesos per persones que, per  qualsevol motiu físic, psíquic o social, tenen dificultats per utilitzar la lectura com a vehicle  de comunicació, d’informació, de formació o de lleure”.

  A l’escola adaptem els nostres textos i dossiers als paràmetres de la LF i proporcionem, als alumnes, materials de lectura i obres de la literatura universal per facilitar-los l’accés a la informació i el coneixement, per tal que no siguin exclosos i puguin participar activament en la societat en igualtat de condicions.

   

  Projectes Telemàtics

  El pla TAC-MAV (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement – Mitjans AudioVisuals) del nostre centre ha estat pensat com una via per a impulsar i regular l’ús dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació, tot integrant-les en el Projecte Curricular de la nostra escola, com un mitjà habitual i natural, per estimular l’aprenentatge i la creativitat dels nostres alumnes. Es pretén que, en acabar l’escolaritat, hagin assolit el màxim de competències bàsiques establertes en aquesta matèria  d’acord a les seves possibilitats.

   

  Projectes d’Activació i Estimulació de la Intel·ligència

  Aquests projectes tenen com a objectiu treballar les aptituds i habilitats constitutives de la Intel·ligència ( la percepció, la memòria, l’atenció, estructuració espacial i psicomotricitat específica),  habilitats necessàries per a la base de qualsevol aprenentatge.  Es realitza mitjançant una metodologia d’autoaprenentatge que, alhora, ajuda a millorar l’acció docent amb la transferència als àmbits curriculars.

   

  Programa de Competència Social

  Programa encaminat a desenvolupar competències per aconseguir una millor relació interpersonal mitjançant el desenvolupament de la intel·ligència emocional, maduresa en el raonament moral i valors i adquisició d’un millor control emocional i d’habilitats socials.

  El procés metodològic que s’empra afavoreix un procés d’aprenentatge en grup, on els alumnes tenen l’oportunitat de practicar estratègies, habilitats i maneres d’enfrontar-se a la realitat i, a partir d’aquestes, aprendre comportaments eficaços i extrapolar-los a la vida quotidiana.

   

  Activitats d’Aprenentatge-Servei

  L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina l’aprenentatge de continguts, habilitats i valors amb el servei a la comunitat.

  Les activitats que es duen a terme estan vinculades amb el  Banc de Sang, el Banc dels Aliments i l’Acompanyament a la Gent Gran.

   

  Lliga socialitzadora de futbol i bàsquet

  S’organitzen lliguetes i tornejos inter-escolars de futbol, algunes en coordinació amb el Consell Escolar de l’Esport de Barcelona (CEEB).

  Es tracta d’oferir als nois i les noies un espai diferent d’aprenentatge, on puguin desenvolupar les seves habilitats físiques i socials mitjançant el joc i l’esport.

   

  El Museu de l’escola

  Projecte Vertical Multidisciplinar on el treball de l’expressió artística, la creació o producció amb diferents procediments, tècniques i materials, permet desenvolupar en els nois i les noies de l’escola, la comprensió del món a partir dels sentits, metre s’eduquen en la sensibilitat, l’observació, la intuïció i la imaginació, tenint com a referents les obres d’art.

   

  Escola Verda

  La finalitat d’ aquest projecte és desenvolupar la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i promoure la consciència ecològica i el respecte pel medi ambient  als nostres alumnes.

  Es tracta de conscienciar els nois i les noies, mitjançant una sèrie d’activitats transversals, sobre el respecte per a un món que ha de ser cada dia més sostenible reciclant materials i separant residus a l’aula, als tallers i al menjador.
  Aquest ventall d’activitats s’amplien a través del Taller de Jardineria i d’Hort urbà.